Marta Antoniak

Marta Antoniak

Trener Szkolenia Podstawowego, Licencjonowany Trener Polskiego Związku Tenisowego. Absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim o specjalności Edukacja Początkowa. Posiada wiedzę z zakresu rozwoju psychicznego, społecznego i fizycznego dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych i sportowych z wykorzystaniem ciekawych systemów motywacyjnych. Wychowawca na zimowych i letnich obozach sportowych dla dzieci i młodzieży.