Dzieci i młodzież

Treningi dla dzieci i młodzieży odbywają się w formie treningów indywidualnych jak i grupowych, przy czym grupy te są mniej liczne niż dla najmłodszych zawodników i obejmują od 2 do 4 osób.

W trakcie zajęć dużą uwagę przykłada się do techniki podstawowych uderzeń tenisowych oraz do rozwoju ogólnej sprawności fizycznej. W przypadku zajęć grupowych ważnymi kryteriami doboru do grupy są wiek uczestnika oraz dotychczasowe doświadczenie z tenisem, co pozwala na utworzenie spójnych grup w których uczestnicy wzajemnie mobilizują się do doskonalenia nowych umiejętności sportowych.